Vores indskolingsmodel KRAI

Kompetencebestemt
Rullende
Aldersintegreret
Indskoling


Tanken med vores indskolingsmodel KRAI er at sikre, at det enkelte barn får en god begyndelse på skolelivet. Et skoleliv, hvor vi tager hensyn til barnet og til dets forudsætninger.
 

Et af de fornemmeste mål med indskolingsforløbet er således at undervise det enkelte barn ud fra de kompetencer og forudsætninger, det er i besiddelse af. Og så tager vi hensyn til, hvordan det enkelte barn foretrækker at lære. 

Inden barnet begynder på Frederiksbjerg Skole, har daginstitutionen en samtale med barnets forældre, hvor de sammen finder ud af, hvilke forudsætninger barnet har for at skulle i skole, og hvornår det vil være bedst at begynde.


Komptencebestemt: Vi oplever, at børnene er mere motiverede, når de starter i skole, fordi de starter på det tidspunkt, hvor de er skoleparate/har kompetencerne – hverken før eller senere.

Rullende: Barnet kan begynde på Frederiksbjerg Skole, når sommerferien er slut (i august), i december eller i marts.

Aldersintegreret: Vi oplever, at det er nemmere for børnene at starte i skole, når der er aldersintegration, fordi de bliver integreret i en eksisterende børnegruppe med en etableret kultur.

Indskoling: Indskolingen på Frederiksbjerg Skole, hvor børnene bliver undervist sammen med andre børn i forskellige aldre, svarer til 0., 1. og 2. klasse. Børnene i KRAI er fordelt i tre afdelinger, som vi kalder klynger: Bjørnene, De store katte og Savannen. Hver af de tre klynger fungerer også som SFO-afdeling efter skoletid.


Din rolle som forælder til et barn i indskolingen

Din rolle som forælder til et barn i 0.-2. klasse handler især om at skabe gode rammer for dit barns skolegang og læring. Du kan samarbejde med skolen om dit barns læring ved at vænne dit barn til at få rutiner omkring skoledagen, så morgenmad, pakning af skoletasken, samtaler om skolelivet og måske træning i bogstaver og tal bliver en naturlig del af hverdagen.

Klassens miljø og trivsel er afgørende for, at dit barn har det godt og kan lære. Derfor handler din rolle som forælder i indskolingen også om at få skabt et godt forældresamarbejde omkring klassen. Fælles aftaler og retningslinjer for klassen gør skoledagen tryg og forudsigelig for børnene.