SFO-forældrerådet

I SFO-forældrerådet har man mulighed for at bringe sine synsvinkler i spil i et forum, hvor man blandt andet kan være med til at præge de beslutninger, som SFO’ledelsen træffer på SFO’ens vegne.

Et stærkt og aktivt forældreråd kan være med til at skabe sammenhæng, fællesskab og engagement blandt medarbejdere, forældre og børn i SFO’en.

Samarbejde med skolebestyrelsen

SFO-forældrerådet har ikke nogen formelle kompetencer i forhold til beslutninger om skolen og SFO’ens virke. SFO-forældrerådet er samarbejdspartner for skolebestyrelsen og SFO-ledelsen, der skal inddrage SFO-forældrerådet i behandlingen af alle sager, der vedrører SFO’ens virke.

Skolebestyrelsen afholder to møder om året med SFO-forældrerådet, med henblik på at understøtte udviklingen af et godt samarbejde mellem bestyrelse og forældreråd, og for at sikre klarhed om SFO-forældrerådets råderum, er der udarbejdet en samarbejdsaftale mellem skolebestyrelse og SFO-forældreråd.

Referater fra SFO-forældrerådet

Referater fra SFO-forældrerådet 2019/20