SFO-forældrerådet

I SFO-forældrerådet har man som forælder mulighed for at bringe sine synsvinkler i spil i et forum, hvor man blandt andet kan være med til at præge de beslutninger, som SFO-ledelsen træffer på SFO'ens vegne.

Et stærkt og aktivt forældreråd kan være med til at skabe sammenhæng, fællesskab og engagement blandt medarbejdere, forældre og børn i SFO'en.

Samarbejde med skolebestyrelsen

SFO-forældrerådet har ingen formelle kompetencer, hvad angår beslutninger om skolen og SFO'ens virke. SFO-forældrerådet er samarbejdspartner for skolebestyrelsen og SFO-ledelsen, der skal inddrage SFO-forældrerådet i behandlingen af alle sager, der vedrører SFO'ens virke.

Skolebestyrelsen afholder to møder om året med SFO-forældrerådet – med henblik på at understøtte udviklingen af et godt samarbejde mellem bestyrelse og forældreråd, og for at sikre klarhed om SFO-forældrerådets råderum, er der udarbejdet en samarbejdsaftale mellem skolebestyrelsen og SFO-forældrerådet.