• Trivselsdag torsdag formiddag i uge 41, har vi fokus på styrkelse af det sociale sammenhold, hvor alle elever arbejder i grupper på tværs af årgange og løser forskellige opgaver sammen. 
  • Jul på Frederiksbjerg holder vi om eftermiddagen den sidste fredag i november, hvor alle forældre er inviteret til at deltage. Skolen emmer af fællesskab gennem aktiviteter, hygge, samtaler, sang, musik og optræden. 
  • Luciaoptog med alle elever fra 5. årgang der bringer lys og sang på en mørk morgen. De slutter af på Orange Trappe og inviterer til fællessang for alle. 
  • Juleafslutning i Sct. Lukas Kirke inden juleferien danner ramme om at eleverne på forskellig vis er aktive med musik, salmer, julesange og krybbespil. 
  • Skolefesten onsdag før St. Bededag er den fest, hvor alle, elever og forældre, mødes og eleverne optræder, danser, synger og leger. Forældrene mødes rundt omkring i klyngerne til hyggeligt samvær. 

Vores skole følger Aarhus Kommunes overordnede ferieplan. Der er fem ferier i løbet af året samt diverse helligdage. 
Oversigt for skoleåret 2018/2019 og 2019/2020  

Vi vil gerne se dit barn alle 200 skoledage hvert år 

Det er vigtigt at dit barn kommer i skole hver dag. 

Undersøgelser viser, at der ofte er en sammenhæng mellem børns sociale og faglige trivsel og deres fremmøde i skolen. Der er simpelthen sammenhæng mellem fremmøde og skoleresultater. Det gælder både på den korte og den lange bane.

Fri fra skole?

Har du brug for at dit barn får fri fra skole? 
Læs mere om reglerne for at få fritaget dit barn (pdf)