I overgangen mellem KRAI og mellemtrinnet dannes nye klasser. Der er et lærerteam tilknyttet hver klasse, og på 3. årgang er skolepædagogen en del af teamet. Når eleverne begynder i 3. klasse, introduceres de for fagmiljøer og faglokaler i alle fag. På mellemtrinnet udfoldes de sproglige/humanistiske fag, den naturvidenskabelige arbejdsmetode og fordybelse i de praktisk musiske fagområder. 

Vi arbejder målrettet med elevernes faglige og sociale progression fra 3.-6. klasse. I slutningen af 6. klasse vælges linjer til udskolingen, og nye 7. klasser dannes. 

Forældre og elever får information om undervisningen  Aula, og det forventes at forældre orienterer sig på Aula.

Klassen som fællesskab

Vi har fokus på klassen som fællesskab, hvor man skal lære at arbejde sammen, hjælpe og støtte hinanden i læreprocesserne og tage ansvar og bidrage til et godt læringsmiljø.

Undervisningens struktur

Undervisningen på mellemtrinnet tager udgangspunkt i skolens overordnede tanke om de tre læringsrum: Formidling, fordybelse og projekt. 

Undervisningen begynder på formidlingstrappen, hvor lærer og elever mødes og taler om undervisningens indhold og form. Her bliver læringsmålene tydeliggjort, og der laves aftaler om hvilke arbejdsformer og arbejdspladser, der er mest hensigtsmæssige ift. elevernes læring. Vi arbejder med IT og innovation som en integreret del af undervisningen. Så vidt muligt ligger fagene som dobbeltlektioner (90 min.), også kaldet moduler. Der er i løbet af modulet variation i arbejdsformerne i form af fordybelse, samarbejde og projekter.

Vi arbejder med opladninger i form af korte ture til bevægelsesstationer eller “brain-breaks”. Undervisningen sluttes på formidlingstrappen, hvor der samles op på elevernes arbejde ift. de opstillede læringsmål. Her kan der også laves aftaler for det kommende arbejde. 

I løbet af året har vi tre fordybelsesuger og fem fagdage, hvor skemaerne brydes op. På 5. årgang er der en tre-dages lejrskole.

Bevægelse

Bevægelse er alle dage en del af elevernes skoledag. Alle klasser har et bevægelsesbånd på 30 minutter, hvor aktiviteten er målsat og styret af en voksen. Det foregår ude eller inde i et af skolens mange “rum” skabt til bevægelse. Derudover har eleverne en formiddagspause, som altid foregår udenfor på Skolemarken eller på banerne på terrasserne.

Den åbne skole

Skolens placering centralt i Aarhus med skov og strand tæt på, giver os gode muligheder for at flytte undervisningen ud af huset. Vi tager på ture, får gæster ind i undervisningen og deltager i forløb med forskellige samarbejdspartnere her i Aarhus. 

Din rolle som forælder til et barn på mellemtrinnet 

I 3.-6. klasse handler din rolle som forælder om at fastholde dit barns fokus på skolen. Mange elever i indskolingen er ivrige efter at lære at læse og øve sig på de forskellige fag. På mellemtrinnet kan koncentration og fordybelse omkring det faglige til tider være vanskeligt, fordi kammerater og fritidsaktiviteter fylder mere og mere. Forsøg at finde en balance, hvor du er opmærksom og stiller krav til dit barn i forhold til barnets skolegang, samtidig med at du ikke hjælper for meget. Det er lærerigt og udviklende for dit barn at møde både faglige og sociale udfordringer i skolen, som kræver en ekstra indsats.