Linjeklasser i udskolingen

I udskolingen går eleverne i linjeklasser. Linjerne er med til at understøtte elevernes engagement og lyst til læring i deres udskolingsår, idet eleverne får mulighed for at ønske en linje efter interesse. De fire linjer i udskolingen er:

Science & Konstruktion med obligatoriske praktisk-musiske prøvefag: Håndværk & design
Medie & Event med obligatoriske praktisk-musiske prøvefag: Billedkunst
Krop & Sundhed med obligatoriske praktisk-musiske prøvefag: Madkundskab
Kultur & Performance med obligatoriske praktisk-musiske prøvefag: Musik

En linjeopdelt udskoling styrker elevernes kompetence og bevidsthed om at kunne vælge og indgå i interessefællesskaber. Eleverne har herved også mulighed for at få ekstra udfordringer og læring inden for deres interesseområder.

> Læs folder om de fire linjer i udskolingen her.

Linjefilm.

Science & Konstruktion

Medie & Event

Krop & Sundhed

Kultur & PerformanceFra mellemtrin til udskoling  

I slutningen af 6. klasse skal alle elever ønske, hvilken linje de vil gå på i udskolingen. Når eleverne vælger linje, vælger de samtidigt valgfag, som de afslutter med en prøve efter 8. klasse. 

Inden linjevalget i 6. klasse får eleverne en grundig introduktion til linjerne. Det foregår via et infomøde i foråret i 6. klasse samt besøg af udskolingslever og lærere i alle 6. klasserne.

På alle linjerne i udskolingen modtager eleverne naturligvis undervisning i alle obligatoriske fag og emner, men fagene tones ud fra linjernes særkende.

Fællesskab og gode relationer er afgørende for læring – også i udskolingen. Derfor har vi fra årets start i de nye linjeklasser fokus på at skabe gode relationer. Vi laver forskellige teambuilding-aktiviteter, så lærere og elever i de nye 7. klasser hurtigt lærer hinanden bedre at kende. 


Projektopgave

I udskolingen har vi hvert år en uge, hvor vi arbejder med projektopgave.  Overemnet for projektopgaven relaterer sig til den linje, eleverne går på. Det giver eleverne mulighed for at fordybe sig i et emne på deres linje, som de er særligt optagede af.

Projektopgaven er tværfaglig, og lærerne på linjen vil hjælpe eleverne med at få inddraget flere fag.

Projektopgaven adskiller sig fra emnearbejde ved, at eleverne beskæftiger sig med en selvvalgt problemstilling/et selvvalgt spørgsmål, som de dykker ned i og forsøger at finde ny viden om eller svar på. Det er vigtigt, at eleverne lærer at tage stilling – og til sidst skal eleverne præsentere den viden, de får, samt et produkt for klassen.

Projektarbejdet kan være en stor mundfuld, der kræver øvelse, overblik og god vejledning. Vi arbejder derfor differentieret med det, så man i 7. klasse laver en mini-version og lægger et lag mere på de følgende to år.


Linjerejse

På 8. årgang tilbyder vi alle vores elever at deltage i en skolerejse. Vi kalder det en linjerejse, idet rejsen har et fagligt fokus, der kvalificerer undervisningen og fællesskabet på linjen. Ud over input af viden og faglige oplevelser er linjerejsen værdifuld for klassefællesskabet og sammenholdet.

Linjerejsen ligger i foråret i 8. klasse


Din rolle som forælder til et barn i udskolingen

Som udskolingsforælder består din rolle i at være opbakkende og tæt på. I puberteten og overgangen fra barn til ung oplever vi, at de unge fra tid til anden har deres opmærksomhed andre steder end på skolearbejdet. Det er derfor vigtigt med et stærkt skole-hjem-samarbejde, hvor vi spiller hinanden gode og hjælper med at fastholde eleverne i god læring og udvikling. Herunder har udskolingslærerne samlet nogle gode råd:

  • Hjælp dit barn med fortsat at begrænse skærmtiden ved sengetid, så nattesøvnen ikke bliver spoleret. Teenagere har brug for meget søvn.
  • Tal med dit barn om gode mobilvaner og om at være opmærksom, nærværende og læringsparat.
  • Tal i det hele taget med dit barn om skolen og skolearbejdet. En forælder, der viser interesse og lever sig ind i barnets situation, er en solid støtte.
  • Tal med dit barn om gode kostvaner og sørg for, at det ikke bliver distraheret af sult eller uro fra energidrikke eller lignende.
  • Tal fortsat altid positivt om skolen, lærerne og andre børn og forældre.
  • Er der konflikter, så overvej, hvordan du kommunikerer. Der er altid to sider af en sag. Via Aula kan du altid bede om at blive ringet op.
  • Hold dig løbende orienteret via Aula. Og husk at orientere os, hvis der sker noget vigtigt i dit barns liv, så vi kan agere hensigtsmæssigt i forhold til det.
  • Vi har altid barnets trivsel og læring for øje – så kommer vi til jer med en bekymring, er det vigtigt, at I tager det alvorligt.
  • Er der konflikter i hjemmet, er vi på barnets side, og vil vi bede forældre om at løse deres konflikter uden om skolen.