For at styrke elevernes kompetence og bevidsthed om at kunne vælge, indgå i nye fællesskaber og få ekstra udfordringer og muligheder inden for deres interesseområder, har vi valgt at lave en linjedelt udskoling. 

Udskolingen har fire faglige linjer: Sciencelinje, Medielinje, Idrætslinje og Performancelinje. I slutningen af 6. klasse skal alle elever ønske hvilken linje, de ønsker at gå på i udskolingen.  

Linjen er med til at understøtte elevernes engagement og lyst til læring i deres udskolingsår, idet de får mulighed for at ønske efter interesse.  

Da fællesskab og gode relationer er afgørende for læring, har vi fra årets start fokus på at skabe gode relationer på de nye linjer. Vi starter derfor skoleåret ud med at lave teambuildingsaktiviteter for de nye 7. klasser, så lærere og elever hurtigt kommer til at lære hinanden bedre at kende. 

Fysisk aktivitet og bevægelse er desuden en fast del af skemaet i udskolingen. Både som en vigtig understøttende faktor i indlæringen, men også som en vigtig del af det sociale fællesskab, der er bærende i udskolingen. 

For at styrke både den internationale forståelse og sprogindlæring, arrangerer vi skolerejse i 8. klasse. I den er det engelsk, der er i fokus, og vi rejser til Holland og bor hos hollandske elever. Vi modtager også de hollandske elever og lærere her samme skoleår. 

Udskolingens faglige forløb er tilrettelagt således, at eleverne får et godt fundament til at gå videre på en ungdomsuddannelse.

Din rolle som forælder til et barn i udskolingen

I 7.-9. klasse består din rolle som forælder blandt andet i at understrege over for dit barn, at skolegangen ikke kører af sig selv. Det kan være udfordrende i en tid, hvor dit barn måske er skoletræt eller mest optaget af de ting, der foregår uden for skolen med venner, kærester og fritidsinteresser. Det lyder banalt, men husk fortsat at tale med dit barn om skolen. Teenagere har også brug for den daglige samtale om stort og småt i forhold til skolen. En forælder, der viser interesse og lever sig ind i barnets situation, er en solid støtte i disse år.