Gå til hovedindhold

Hvad kan du forvente af samarbejdet med skolen?

Vi ønsker at få et godt og positivt samarbejde med dig som forælder, da du kender dit barn bedst. Derfor kan du hjælpe os med at forstå barnet, så vi kan støtte det bedst muligt i både undervisning og SFO.

 • Læs op

Indhold

  Vi gør, hvad vi kan, for, at du oplever forældresamarbejdet som meningsfuldt. Medarbejdere og ledelse møder dig med åbenhed og et positivt sind, men også med et sæt af tydelige forventninger og krav.

  Vi holder professionelle og dokumenterende skole-hjem-samtaler, som har dit barns udviklingsperspektiv for øje.  

  Vi differentierer forældresamarbejdet efter behov. Det vil sige, at vi måske holder flere eller færre møder med dig end med forældre til de øvrige børn i dit barns klasse.  

  Hvad forventer skolen af dig som forælder?  

  Skolen forventer, at du udviser åbenhed og har en respektfuld dialog med de lærere og pædagoger, som er sammen med dit barn i hverdagen. Det er nemlig med til at skabe den tillid, der er fundamentet for det gode samarbejde mellem skolen og dig – og dermed skabe en god hverdag for dit barn.   

  Vi forventer, at du lytter åbent til vores erfaringer med dit barn i klasse- og læringssammenhæng. De sociale sammenhænge er ofte meget anderledes i undervisningen og SFO end derhjemme.  

  Forældremøder og skole-hjem-samtaler  

  Du bliver inviteret til et forældremøde sammen med alle klassens forældre. Det sker som udgangspunkt én gang året – typisk i den første del af skoleåret. Her er det klassens trivsel, fællesskab og faglighed, der er omdrejningspunktet. Desuden bliver du – og som regel også dit barn – inviteret til en skole-hjem-samtale mindst én gang om året. Her deltager typisk dansk- og matematiklæreren samt klassepædagogen (til og med 3. klasse). 

  Dine muligheder for at deltage i undervisningen

  Som udgangspunkt vil vi rigtig gerne have besøg af dig i skoletiden. Du er velkommen til at spørge dit barns lærer(e), om du kan kigge forbi en dag. Det aftaler du med de relevante personer.   

  Nogle gange vil I som forældre i klassen få en invitation fra dit barns lærer(e), som måske har brug for ekstra hænder til en tur eller et projekt.  

  Kontakt til skolen   

  Vi anbefaler som udgangspunkt, at du kontakter dit barns lærere via beskeder i AULA.  

  Skulle der opstå en situation, hvor du har brug for at komme i kontakt hurtigt, kan du altid ringe til skolens kontor på 87 13 86 30. Kontoret giver hurtigst muligt besked til rette vedkommende.   

  Vi reagerer hurtigt på henvendelser fra forældre.

  Sidst opdateret: 11. juni 2024