Fritidstilbuddene er oprettet under fritids- og ungdomsskolelovgivningen og tilhører området Fritidscenter Frederiksbjerg-Læssøesgade. Fritidstilbuddet Frederiksbjerg Klubben og den pædagogiskledede legeplads Skolemarken modtager primært børn fra Frederiksbjerg Skole, men modtager også børn fra de privatskoler, der ligger i området. Skolemarken er et åbent, gratis tilbud, der ikke kræver indmeldelse, som det gør at gå i klub. Langt de fleste børn på Skolemarken er indmeldte i klubben, og de kan derfor også deltage i de aktiviteter, der foregår her  inklusive spisning af eftermiddagsmad.

Åbent hus 

Alle klubber i Aarhus holder åbent hus en eftermiddag hvert forår. 

Modtagelse af SFO-børn i fritidsklub og på Skolemarken

I foråret inden børnene starter i 4. klasse er der planlagt en formiddag, hvor alle 3. klasser bliver fordelt i grupper på tværs af klasser og er med i workshops, som beskriver, hvad man kan i de to tilbud; fritidsklubben Frederiksbjerg Klubben og Skolemarken. Det sker i samarbejde med SFO'ens pædagoger og skolens og lærere. 

Forældreinformation

Kommunikationen til forældrene foregår via skolens Aula, Instagram ("frederiksbjergklubben") og Facebook ("Frederiksbjerg Klubben / UngiAarhus" og "Skolemarken Dyr Og Udeliv"). På Aula lægger vi primært nyhedsbreve og informationer til arrangementer, mens vi bruger de sociale medier til mere spontane opslag med information om aktiviteter. 

Statussamtale

Når det enkelte barn bliver overflyttet til et fritidstilbud, bliver der lavet en overlevering af specifikke oplysninger, der med accept fra forældrene skal gives videre til fritidstilbuddet. Når det drejer sig om børn, hvor der på forhånd er iværksat særlige pædagogiske indsatser, er en repræsentant fra skolen ansvarlig for – i samarbejde med forældrene – at invitere en repræsentant fra fritidstilbuddet med til relevante statussamtaler og/eller netværksmøder. 

Praktiske oplysninger

Indmeldelse foregår via borger.dk, den digitale pladsanvisning. På Aarhus Kommunes hjemmeside kan du se den aktuelle takst for klubtilbuddet. Derudover kan du som forælder tilkøbe klippekort, som bruges til dækning af særlige aktiviteter og arrangementer. Køb af klippekort foregår via MobilePay. 

Hjemmesider

Find Frederiksbjerg Klubben og Skolemarken på Ung i Aarhus' hjemmeside iaa.dk – under SYDVEST, Frederiksbjerg/Læssøesgade. 

Læs om Ungdomsskolen her