Fritidstilbuddene er oprettet under Fritids og ungdomsskolelovgivningen og tilhører området Fritidscenter Frederiksbjerg-Læssøesgade. Fritidstilbuddet i Frederiksbjerg Klubben og den pædagogiskledede legeplads Skolemarken, modtager primært børn fra Frederiksbjerg Skole, men modtager også børn fra de privatskoler, der ligger i området. Skolemarken er et åbent gratis tilbud, hvor der ikke kræves indmeldelse, som det gør at gå i klub. Langt de fleste børn på Skolemarken er indmeldte i klubben, og kan derfor også deltage i de aktiviteter der foregår her, inklusiv spisning af eftermiddagsmad.

Åbent hus 

Alle klubber i Aarhus holder åbent hus en eftermiddag hvert forår. 

Modtagelse af SFO-børn i Fritidsklub og på Skolemarken

I foråret inden børnene starter i 4. klasse, er der planlagt en formiddag, hvor alle 3. klasser bliver fordelt i grupper på tværs af klasser, og er med i workshops som beskriver hvad man kan i de to tilbud, klub og Skolemarken. Det sker i samarbejde med SFO'ens pædagoger og lærerne. 

Forældreinformation

Kommunikationen til forældrene sker på skolens Aula, på Instagram - Frederiksbjergklubben og Facebook -Frederiksbjerg Klubben UngiAarhus og Skolemarken Dyr Og Udeliv. På Aula lægges primært nyhedsbreve og informationer til arrangementer, mens vi bruger de sociale medier til mere spontane opslag med information om aktiviteter. 

Statussamtale

Der laves en overlevering i forhold til specifikke oplysninger, der med accept fra forældre skal videregives til fritidstilbuddet, når det enkelte barn overflyttes til fritidstilbuddene. Når det drejer sig om børn, hvor der på forhånd er iværksat særlige pædagogiske indsatser, er en repræsentant fra skolen ansvarlig i samarbejde med forældrene for at sikre, at en repræsentant fra fritidstilbuddet inviteres med til relevante statussamtaler og/eller netværksmøder. 

Praktiske oplysninger

Indmeldelse foregår via borger.dk, den digitale pladsanvisning. På Aarhus Kommunes hjemmeside kan du se den aktuelle takst for klubtilbuddet. Derudover kan du tilkøbe klippekort, som bruges til dækning af særlige aktiviteter og arrangementer. Køb af klippekort foregår via MobilePay. 

Hjemmesider

Frederiksbjerg Klubben og Skolemarken: uiaa.dk - du finder os under SYDVEST, Frederiksbjerg/Læssøesgade 

Ungdomsskolen