Skolen har 4 SFO-afdelinger: 3 i KRAI (indskolingen) og 1 på 3. årgang. SFO'en starter klokken 14 og har til huse i den samme klynge, som barnet får undervisning i. SFO'en er åben fra 6.30 til 17.00 hver dag, også i ferier – fredage dog kun til 16.30. Næsten alle børn på Frederiksbjerg Skole går i SFO.  

I SFO'en er der et særligt fokus på børns selvbestemmelse, relationskompetence, udvikling af venskaber og personlig robusthed. Derudover præsenterer vi børnene for aktiviteter, som dels bygger på innovation og fantasi og dels på kulturelle traditioner.  

Vi tror på, at det er værdifuldt for børns sociale, kulturelle og personlige udvikling, at de gradvist får større og større medbestemmelse og ansvar for de aktiviteter, de laver i SFO'en.  I praksis betyder det, at aktiviteterne i KRAI er præget af mere voksenstyring og fastere rammer end i 3. klasse.    

I SFO’en ser vi konflikter mellem børnene som gyldne øjeblikke til at udvikle deres sprog, sociale forståelse og handlinger. Pædagogerne støtter og guider børnene og fungerer som kulturbærere og rollemodeller.  

Ved flere af aktiviteterne arbejder vi med børnenes evne til at tabe og vente på tur og udvikler dermed deres robusthed, vedholdenhed og koncentration.

Frederiksbjerg Skole er stor, og der er der mange steder at lege i SFO-tiden. Til forskel fra børnehaven har skolen ’tilsynspligt’ og ikke ’opsynspligt’. Det betyder i praksis, at vi skal sørge for, at skolens område er sikkert for børnene, men vi skal ikke nødvendigvis altid vide, hvor det enkelte barn befinder sig. Derfor er det klogt at afsætte ekstra tid, når du skal hente dit barn i den første periode. 

Vi benytter komme-gå-systemet Tabulex, hvor vi øver børnene i at plotte ind, hvor de er, hvis de ikke deltager i de aktiviteter, vi tilbyder. Vi kan dog ikke forvente, at alle børn husker at skrive, hvor de leger, og derfor kan det nogle gange være svært at finde sit barn ved afhentning.

Morgen SFO 

Morgen-SFO er et tilbud til alle børn, som er indskrevet i SFO.  Morgen-SFO finder du i Savannens køkken, i stueetagen til venstre for den orange trappe. Der er åbent fra 6.30 til 8.00 på alle skoledage.    

Vi serverer et sund og solid morgenmad bestående af havregrød, havregryn, cornflakes, rugbrød, hjemmebagt grovbrød, ost, pølse, hjemmelavet marmelade og frisk frugt. Dertil serverer vi mælk eller vand. Der er morgenmad indtil klokken 7.45.  

Der er også mulighed for at hygge, lege, spille spil, tegne, male, klippe/klistre. Desuden vil der være tilsyn ude i fællesarealet i stueetagen og på klatrevæggen – ligesom der vil være tilsyn på et begrænset udeområde.  

Klokken 7.50 sender vi børnene til egne klynger. 

Der er hver dag de samme kendte voksne i hele åbningstiden. 

Vi gør meget ud af, at børnene skal føle sig trygge, og tilbyder gerne en hånd, når de skal vinke farvel, og hjælp til at komme op i klassen i den første tid. 

Når børnene kommer i morgen-SFO starter de med at gå til deres garderobe, hænge deres tøj, sætte deres taske og skifte til indesko. Herefter går børnene ind i Savannen og krydser sig ind. De  ikke lege på andre etager, i andre klynger eller områder – heller ikke selvom det er dér, børnene har deres klasse eller garderobeVi vil gerne bede jer om at bakke op om denne rutine ved at hjælpe jeres børn til at følge den. 

SFO i ferien 

SFO'en er åben i alle skoleferier fra klokken 06.30 til 17, fredag dog til klokken 16.30. Afdelingerne bliver slået sammen i ferierne og foregår i Savanneafdelingen i stueetagen. 

Du skal melde dit barn til via Tabulex, så vi kan vurdere behovet for personale. Der er ikke madordning i ferierne, så der skal du huske at give barnet mad med. Kom inden klokken 10, da vi gerne vil have mulighed for at tage på ture ud af huset.