Skolen har 4 SFO-afdelinger: 3 i KRAI og en på 3. årgang. SFO starter kl. 14 og har til huse i den samme klynge som barnet får undervisning i. SFO har åben fra 6:30 – 17 hver dag, også i ferier - fredage dog kun til 16.30. Næsten alle børn på Frederiksbjerg Skole går i SFO.  

I SFO er der et særligt fokus på børns selvbestemmelse, relationskompetence, udvikling af venskaber og personlig robusthed. Derudover præsenteres børnene for aktiviteter, som dels bygger på innovation og fantasi, og dels på kulturelle traditioner.  

Vi tror på, at det er værdifuldt for børns sociale, kulturelle og personlige udvikling, at de gradvist får større og større medbestemmelse og ansvar for de aktiviteter, de laver i SFO.  I praksis betyder det, at aktiviteterne i KRAI er præget af mere voksenstyring og fastere rammer end i 3.- 4. klasse.    

I SFO’en ser vi konflikter mellem børnene som gyldne øjeblikke til at udvikle børns sprog, sociale forståelse og handlinger. Pædagogerne støtter og guider børnene og fungerer som kulturbærere og rollemodeller.  

Ved flere af aktiviteterne udvikler vi børnenes evne til at tabe og vente på tur, og dermed udvikle deres robusthed, vedholdenhed og koncentration.

Frederiksbjerg Skole er stor, og der er der mange steder at lege i SFO-tiden. Til forskel fra børnehaven har skolen ’tilsynspligt’ og ikke ’opsynspligt’. Det betyder i praksis, at vi skal sørge for at skolens område er sikkert for børnene, men ikke nødvendigvis altid vide, hvor det enkelte barn befinder sig. Derfor er det klogt at afsætte ekstra tid til afhentning i den første periode. 

Vi benytter komme-gå systemet Tabulex, hvor vi øver børnene i at plotte ind hvor de er, hvis de ikke deltager i de aktiviteter der tilbydes. Vi kan ikke forvente at alle børn husker at skrive hvor de leger, derfor kan det nogle gange være svært at finde sit barn når det skal hentes.

Morgen SFO 

Morgen-SFO er et tilbud til alle børn som er indskrevet i SFO.  Morgen-SFO finder du i Savannens køkken, i stueetagen til venstre for den orange trappe. Der er åbent 6.30-8.00 på alle skoledage.    

Vi serverer et sundt og solidt morgenmåltid, bestående af havregrød, havregryn, cornflakes, rugbrød, hjemmebagt grovbrød, ost, pølse, hjemmelavet marmelade og frisk frugt. Dertil serveres mælk eller vand. Der er morgenmad indtil kl. 7.45  

Der er også mulighed for at hygge, lege, spille spil, tegne, male, klippe/klistre. Desuden vil der være tilsyn ude i fællesarealet i stueetagen og på klatrevæggen. Ligesom der vil være tilsyn på et begrænset udeområde.  

Kl. 7.50 sendes børnene til egne klynger. 

Det er hver dag de samme kendte voksne, der er i hele åbningstiden. 

Vi gør meget ud af at børnene skal føle sig trygge, og tilbyder gerne en hånd, når der skal vinkes farvel, og hjælp til at komme op i klassen den første tid. 

Når man kommer i morgen-SFO starter man med at gå til sin garderobe, hænge sit tøj, sætte sin taske og skifte til indesko. Herefter går man ind i Savannen og krydser sig ind. Man  ikke lege på andre etager, klynger eller områder, også selvom det er der man har sin klasse eller sin garderobe derVi vil gerne bede jer om at bakke op om denne rutine ved at hjælpe jeres børn til at følge den. 

SFO i ferien 

SFO er åben alle skoleferier. 06.30–17, fredag  til kl. 16.30. Afdelingerne bliver slået sammen i ferierne og foregår i Savanneafdelingen i stueetagen. 

I skal melde jeres barn til via Tabulex, så vi kan vurdere behovet for personale. Der er ikke madordning i ferierne, så der skal I huske at sende mad med barnet. I skal komme inden kl. 10, da vi gerne vil have mulighed for at tage på ture ud af huset.