Gå til hovedindhold

Dit barns udvikling og trivsel

Vi accepterer ikke mobning på vores skole. Derfor arbejder vi forebyggende med trivsel både fagligt og socialt for at skabe sunde fællesskaber, hvor mobning har svært ved at opstå. Når mobning opstår, arbejder vi målrettet sammen for at løse problemet.

 • Læs op

Indhold

  Hvad gør vi for at fremme elevernes sociale trivsel og modvirke mobning?

  For at fremme elevernes trivsel og modvirke mobning iværksætter vi 3 forskellige typer af tiltag:  

  • Skolens elever deltager hvert år i en elevtrivselsundersøgelse. Efterfølgende analyserer vi alle data og laver opfølgninger i de klasser eller blandt elevgrupper, hvor det kan fremme elevernes trivsel og læring.
  • Vi ser et højt elevfravær som et sandsynligt udtryk for mistrivsel og arbejder derfor målrettet med at finde årsagen og nedbringe det.  
  • For at undgå digital mobning skal vi bidrage til at opbygge trygge, tolerante fællesskaber uden for de sociale medier og samtidigt styrke elevernes digitale dannelse – særligt inden for etiske dilemmaer, som de kan støde på, og fornuftig færdsel i det digitale rum.  

  Tiltag ved mistrivsel og/eller mobning

  Lærere og pædagoger handler altid på henvendelser om enkelte elevers eller klassers mistrivsel og inddrager relevante parter, herunder ledelsen ved behov. Dette gøres altid ud fra det fællesskabsorienterede mobbesyn.

  Det er elevernes rolle sammen med forældrene at tage ansvar for at handle ved at kontakte klassens lærer eller pædagog, når der er tale om mistrivsel, mobning eller lignende. Dette gælder også, hvis man er vidende om noget vedrørende andre børns mistrivsel.

  Vi indbyder som regel til en samtale med elever og forældre. På baggrund af denne samtale aftales konkrete handlinger. De konkrete handlinger, der iværksættes, vil altid modsvare de konkrete behov.

  Reglerne på området er at der skal udarbejdes en handlingsplan efter senest 10 dage, yderligere skal skolen foretage de midlertidige foranstaltninger, der er nødvendige for at standse mobningen, frem til iværksættelse af handlingsplanen. Skolen skal informere berørte elever og forældre om, hvilke tiltag der er vedtaget både i handlingsplan og midlertidigt.

  Antimobbestrategi

  Sidst opdateret: 11. juni 2024