Skolens udviklingspunkt er elevernes faglige udvikling. Vi arbejder i såkaldte Professionelle LæringsFællesskaber (PLF) i dansk- og matematikteams. Formålet er at understøtte den faglige udvikling, så det kan komme alle børn til gode. Vi har fokus på at være lærende sammen, styrke fagprofessionaliteten og øge fokus på elevernes læringsprogression.

Vi arbejder med at forebygge elevernes oplevelse af kedsomhed med fokus på, hvordan den enkelte elev kan arbejde bevidst med sine styrkeområder.

Vi arbejder med Growth Mindset sammen med både elever og forældre. Growth Mindset handler om, at vi sammen understøtter den enkelte elevs tro på sig selv, egne udviklingsmuligheder og at eleven, ved at øve sig, hele tiden opnår nye kompetencer og niveauer af mestring.

Skolens ledelse deltager i teammøder og afholder læringssamtaler med lærere og pædagoger om den faglige progression. I udskolingen har er vi særligt fokus på at skabe retning og prioritere aktiviteter, så de målrettet understøtter arbejdet med faglig progression.

 

Fra skolens kvalitetsrapporter

 

99 % af eleverne har en eller flere gode venner på skolen (2018) 

88 % af forældrene er tilfredse med deres børn faglige udbytte på skolen (2017) 

96,7 % af eleverne i 9. klasse bliver erklæret uddannelsesparate (2017) 

95,5 % af eleverne er i gang med en ungdomsuddannelse 15 måneder efter 9. klasse (2017) 

Se mere i kvalitetsrapporterne

 

Vores sundhedsrapport 2019

 

Vi har valgt at supplere den nationale trivselsmåling med en sundhedsmåling. Undersøgelsen har fokus på børnenes bevægelse, madvaner og søvn. For de ældste klasser er der også spørgsmål om seksualundervisning, alkohol, rygning og brug af euforiserende stoffer. Desuden spørger vi til børnenes mentale sundhed – herunder livsstilfredshed og samvær med andre.

Læs mere i skolens sundhedsrapport (PDF)