Gå til hovedindhold

Sådan klarer vi os

På Frederiksbjerg Skole vil vi løfte elevernes faglige resultater, set i relation til deres sociale baggrund. Derfor har vi et særligt fokus på arbejdet med elevernes faglige progression samt på forældresamarbejdet om børnenes faglige og personlige udvikling.

 • Læs op

Indhold

  Skolens udviklingspunkt er elevernes faglige udvikling. Vi arbejder i såkaldte Professionelle LæringsFællesskaber (PLF) i dansk- og matematikteams. Formålet er at understøtte den faglige udvikling, så det kan komme alle børn til gode. Vi har fokus på at være lærende sammen, styrke fagprofessionaliteten og øge fokus på elevernes læringsprogression.

  Vi arbejder med at forebygge elevernes oplevelse af kedsomhed med fokus på, hvordan den enkelte elev kan arbejde bevidst med sine styrkeområder.

  Vi arbejder med Growth Mindset sammen med både elever og forældre. Growth Mindset handler om, at vi sammen understøtter den enkelte elevs tro på sig selv, egne udviklingsmuligheder og at eleven, ved at øve sig, hele tiden opnår nye kompetencer og niveauer af mestring.

  Skolens ledelse deltager i teammøder og afholder læringssamtaler med lærere og pædagoger om den faglige progression. I udskolingen har er vi særligt fokus på at skabe retning og prioritere aktiviteter, så de målrettet understøtter arbejdet med faglig progression.

  Forskellig data 

  • 83% af eleverne er meget ofte og ofte glade for både deres klasse og skolen. (2021)
  • 80% af eleverne oplever at lærerne synes at deres faglige fremskridt er gode og virkelig gode. (2021)
  • 71% af eleverne er enige i, at de gør gode faglige fremskridt i skolen. (2021)
  • 74% af eleverne synes godt om undervisningslokalerne. (2021)
  • På Frederiksbjerg Skole går alle til afgangsprøve i 9. klasse og 97% består både dansk og matematik. (2021)
  • 15 måneder efter afgangspørven i 9. klasse er 92% i gang med en ungdomsuddannelse. (2020)

  Vores sundhedsrapport 2019

  Vi har valgt at supplere den nationale trivselsmåling med en sundhedsmåling. Undersøgelsen har fokus på børnenes bevægelse, madvaner og søvn. For de ældste klasser er der også spørgsmål om seksualundervisning, alkohol, rygning og brug af euforiserende stoffer. Desuden spørger vi til børnenes mentale sundhed – herunder livsstilfredshed og samvær med andre.

  Læs mere i skolens sundhedsrapport (PDF)