Traditioner på skolen

 

  • Trivselsdag om formiddagen torsdag i uge 41. Vi har vi fokus på at styrke det sociale sammenhold, hvor alle elever arbejder i grupper på tværs af årgange og løser forskellige opgaver sammen. 
  • Jul på Frederiksbjerg om eftermiddagen den sidste fredag i november. Alle forældre er inviteret til at deltage. Skolen emmer af fællesskab gennem aktiviteter, hygge, samtaler, sang, musik og optræden. 
  • Luciaoptog i midten af december. Alle elever fra 5. årgang deltager i optoget og bringer lys og sang på en mørk morgen. De slutter af på Orange Trappe og inviterer til fællessang for alle. 
  • Juleafslutning i Sankt Lukas Kirke lige inden juleferien. Denne afslutning danner ramme om, at eleverne på forskellig vis er aktive med musik, salmer, julesange og krybbespil.
  • Lysfest efter nytår. Her mødes elever og forældre på Skolemarken en mørk morgen i januar og lyser skolegården op med lys og fællessang.
  • Skolefest til foråret. En fest, hvor alle – elever og forældre – mødes, og eleverne optræder, danser, synger og leger. Forældrene mødes rundt omkring i klyngerne til hyggeligt samvær. 

 

Ferie i løbet af skoleåret

Vores skole følger Aarhus Kommunes overordnede ferieplan. Der er fem ferier i løbet af året samt diverse helligdage. 


Se plan for ferier og fridage i Folkeskolen på Aarhus Kommunes hjemmeside

 

Vi vil gerne se dit barn 200 skoledage hvert år 

Det er vigtigt, at dit barn kommer i skole hver dag. Undersøgelser viser, at der ofte er en sammenhæng mellem børns sociale og faglige trivsel og deres fremmøde i skolen. Der er simpelthen sammenhæng mellem fremmøde og skoleresultater. Det gælder både på den korte og den lange bane.

 

Fri fra skole?

Har du brug for, at dit barn får fri fra skole? 


Læs mere om reglerne for at få fritaget dit barn fra undervisning (PDF)