Ligesom arbejdspladser skal have et godt arbejdsmiljø, så er skoler og uddannelsesinstitutioner også underlagt de samme krav i form af et godt undervisningsmiljø. 

Den enkelte uddannelsesinstitution skal udarbejde en undervisningsmiljøvurdering (UMV), som vedrører både de sikkerheds- og sundhedsmæssige forhold og det psykiske og æstetiske miljø på skolen.

> Læs vores skoles seneste undervisningsmiljøvurdering (link)