Gå til hovedindhold

Skolebestyrelsen

Her kan du læse om skolebestyrelsen på Frederiksbjerg Skole. Du kan se, hvem der er medlem, du kan finde referater fra skolebestyrelsesmøder, og du kan se mere om skolebestyrelsens kompetencer.

 • Læs op

Indhold

  2024

  2023

  2022

  2021

  2020

  2019

  2018

  Skolebestyrelsens opgave er at fastsætte principper for skolens virksomhed: 

  • Undervisningens organisering  
  • Samarbejdet mellem skole og hjem og skolens og forældrenes ansvar i samarbejdet 
  • Underretning af hjemmene om elevernes udbytte af undervisningen
  • Arbejdets fordeling mellem lærerne
  • Fællesarrangementer for eleverne i skoletiden
  • Lejrskoleophold, udsendelse i praktik og lignende
  • Skolefritidsordningens virksomhed

  Skolebestyrelsen har også til opgave at godkende skolens budget og undervisningsmidler samt fastsætte ordensregler og værdiregelsæt for skolen. Disse regler skal bidrage til elevernes trivsel og til et godt undervisningsmiljø på skolen.

  Skolebestyrelsesvalg  

  Skolen afholder elektronisk valg til skolebestyrelsen og formidler oplysninger om valget via skolens intranet. Forældre til kommende skolestartere informeres via de e-mailadresser, de har oplyst ved indskrivningen. Forældre uden e-mailadresser kontaktes via almindeligt brev. 

  Valgperioden for forældrerepræsentanter er 4 år. Valgperioden er forskudt, så 4 af 8 repræsentanter 
  går på valg hvert andet år. De 4 forældrerepræsentanter, der har siddet i skolebestyrelsen i valgperioden på 4 år, går på valg. Valg til skolebestyrelsen afholdes i perioden maj til juni.

  Forældrevalgte 

  Medarbejderrepræsentanter

  Elevrepræsentanter 

  • Ea fra 9kp
  • Laki fra 8ks


  Er du allerede forælder på Frederiksbjerg Skole, kan du kontakte skolebestyrelsen via beskedsystemet i Aula.

  Sidst opdateret: 26. juni 2024