2023

2022

2021

 

2020

 

2019

 

2018

Skolebestyrelsens opgave er at fastsætte principper for skolens virksomhed: 

 • Undervisningens organisering  
 • Samarbejdet mellem skole og hjem og skolens og forældrenes ansvar i samarbejdet 
 • Underretning af hjemmene om elevernes udbytte af undervisningen
 • Arbejdets fordeling mellem lærerne
 • Fællesarrangementer for eleverne i skoletiden
 • Lejrskoleophold, udsendelse i praktik og lignende
 • Skolefritidsordningens virksomhed

Skolebestyrelsen har også til opgave at godkende skolens budget og undervisningsmidler samt fastsætte ordensregler og værdiregelsæt for skolen. Disse regler skal bidrage til elevernes trivsel og til et godt undervisningsmiljø på skolen.

Skolebestyrelsesvalg  

Skolen afholder elektronisk valg til skolebestyrelsen og formidler oplysninger om valget via skolens intranet. Forældre til kommende skolestartere informeres via de e-mailadresser, de har oplyst ved indskrivningen. Forældre uden e-mailadresser kontaktes via almindeligt brev. 

Valgperioden for forældrerepræsentanter er fire år. Der afholdes valg hvert andet år. Der vælges et lige antal forældrerepræsentanter i ordinære år og et ulige antal to år efter det ordinære valg. Valg til skolebestyrelsen afholdes i perioden maj-juni i lige år. 


Forældrevalgte 

Medarbejderrepræsentanter

Elevrepræsentanter 

 • Ea fra 9kp


Er du allerede forælder på Frederiksbjerg Skole, kan du kontakte skolebestyrelsen via beskedsystemet i Aula.

Årsberetning 23

Årsberetning 22

Årsberetning 20

 • pdf
  Årsberetning 2020 Frederiksbjerg Skole
  Download pdf (64,3 KB)