Skolebestyrelsens opgave er at fastsætte principper for skolens virksomhed: 

 • Undervisningens organisering  
 • Samarbejdet mellem skole og hjem og skolens og forældrenes ansvar i samarbejdet 
 • Underretning af hjemmene om elevernes udbytte af undervisningen
 • Arbejdets fordeling mellem lærerne
 • Fællesarrangementer for eleverne i skoletiden
 • Lejrskoleophold, udsendelse i praktik og lignende
 • Skolefritidsordningens virksomhed

Skolebestyrelsen har også til opgave at godkende skolens budget og undervisningsmidler samt fastsætte ordensregler og værdiregelsæt for skolen. Disse regler skal bidrage til elevernes trivsel og til et godt undervisningsmiljø på skolen.

Skolebestyrelsesvalg  

Skolen afholder elektronisk valg til skolebestyrelsen og formidler oplysninger om valget via skolens intranet. Forældre til kommende skolestartere informeres via de e-mailadresser, de har oplyst ved indskrivningen. Forældre uden e-mailadresser kontaktes via almindeligt brev. 

Valgperioden for forældrerepræsentanter er fire år. Der afholdes valg hvert andet år. Der vælges et lige antal forældrerepræsentanter i ordinære år og et ulige antal to år efter det ordinære valg. Valg til skolebestyrelsen afholdes i perioden maj-juni i lige år. 


Forældrevalgte: 

 • Carsten Primdahl
 • Grethe Sandholm
 • Kari Moseng
 • Lotte Svane
 • Malene Vestergaard
 • Runa Hyldegård Jepsen (næstformand) 
 • Sune Henriksen (formand) 

Medarbejderrepræsentanter:

 • Helle Printz Sørensen
 • Morten Øbro 

Elevrepræsentanter: 

 • Amalie, 9.IB (formand)
 • Abdul Cumar, 8.I (næstformand) 

Vil du kontakte en af skolebestyrelsens kontaktpersoner, så skriv via Aula.